Heile Ørsta fysioterapi var på kurs med hjerneforskaren Per Brodal og seniorpsykolog Borrik Schjødt sist fredag. Temaet var smerte i eit nevrobiologisk og biopsykososialt perspektiv. Smerte er komplekst, men her er ein kort video som kan gjere det litt enklare å forstå kvifor vi har vondt!