Artroseskule

aktivaHos oss så kan du delta på Artroseskule. Dette er eit kunnskapsbasert informasjons- og treningsopplegg for pasientar med kne og/eller hofteartrose eller degenerativ meniskskade, hos sertifiserte AktivA-fysioterapeutar. Skulen er basert på forskning som viser at opplæring og tilpassa trening har gode resultater, med reduserte smerter og auka fysisk funksjon og livskvalitet.

Artroseskulen inneheld individuell undersøking hos fysioterapeut før og etter deltaking, deltaking i landsomfattande spørjeundersøking for artrosepasientar(nasjonalt kvalitetsregister), teoretisk artroseskule, individuelt tilpassa treningsprogram i gruppe i tillegg til rettleiing i heimetrening.

Nytt kurs blir annonsert her og på Facebook sida vår.artroseskule

Kontakt oss for påmelding eller meir informasjon, sjå også dei nasjonale sidene: aktivmedartrose.no.

Helsing AktivA fysioterapeutane:

Kine Ulvestad (99485208), Kristine Rebbestad(95281626) og Tone Krumsvik (91104989).