Kiropraktikk

Kiropraktor Kristine Overvåg Lianes holder til ved Ørsta fysioterapi.

Kiropraktikk defineres som en helseprofesjon som befatter seg med diagnostikk, behandling og forebygging av biomekaniske feilfunksjoner i bevegelsesapparatet samt å vurdere effekten av dette på

Kiropraktor Kristine Overvåg Lianes
Kiropraktor Kristine Overvåg Lianes med pasient

nervesystemet og individets generelle helsetilstand. Kiropraktorbehandling anbefales av mange kliniske retningslinjer for ryggsmerter og består hovedsakelig av manuelle teknikker (manipulasjon), bløtvevsteknikker og veiledning om øvelser. Kiropraktorens viktigste hjelpemiddel er hendene, og kiropraktikk betyr å utføre med hånd.

 

Kiropraktoren er en offentlig godkjent helseprofesjon med autorisasjon som primærkontakt, og har henvisningsrett til sykehus, spesialister, fysioterapi og radiologiske undersøkelser samt rett til å sykemelde inntil 12 uker. Pasienter hos kiropraktorer får refusjon fra NAV for inntil 14 årlige behandlinger.