Om oss

 

Fysioterapeut Kjetil Mo SolbakkenKjetil

Kjetil er utdanna frå Mensendieckskulen i Oslo i 1988. Han har arbeidd på sjukehus, sjukeheim og i kommunal fysioterapi. Han har vore privatpraktiserande fysioterapeut frå 1992. Kjetil har 100% driftstilskot med kommunen.

 

 

Fysioterapeut Tone KrumsvikTone

Tone er utdanna fysioterapeut frå Høgskulen i Bergen i 2002,  har vidareutdanning i tverrfagleg rehabilitering (2005) og langvarig smerte (2018) . Ho har 70% driftstilskot i Ørsta kommune. Ho har fordjuping innan kvinnehelse/bekkenbotn og nevrologi.

 

 

Fysioterapeut Kristine RebbestadKristineR

Kristine var ferdigutdanna fysioterapeut i 2001 fra Høgskolen i Trondheim. Ho har vidareutdanning i psykomotorisk fysioterapi. Kristine har 100% driftstilskot i Ørsta kommune.

 

 

Fysioterapeut Kine UlvestadKine Ulvestad

Kine er utdanna fysioterapeut frå Høgskolen i Sør-Trøndelag i 2008, og har ei mastergrad frå Høgskolen i Bergen med fordjupning i fysioterapi for hjarte- og lungesjuke. Kine har 50% driftstilskot i Ørsta kommune, og er for tida å treffe onsdagar, annakvar torsdag og fredagar. Ho jobbar i tillegg 50 % på Volda sjukehus med mellom anna hjarterehabilitering og oppfølging av inneliggande pasientar.

Er i fødselspermisjon fram til 1.mai.

Fysioterapeut Toralv Opsal

Toralv er vikar for Kine i 50% driftsavtale. Han jobbar i tillegg utan driftsavtale, tysdagar og torsdagar. Du kan då få time, heilt utan ventetid.

Han kom no i haust frå Oslo, der han nettopp har avslutta fysioterapeututdanning og turnusår. Han har idrett og allmenn fysioterapi som interessefelt.

 

 

Kiropraktor Kristine Overvåg Lianes

Kristine er utdanna kiropraktor i England og har erfaring frå klinikkar i mellom anna England, Sogndal og Herøy.

Timebestilling direkte til Kristine på mobil nr: 476 64 702.

Er i fødselspermisjon fram til 1.januar.